Passa al contingut principal

Millorar la imatge d'una empresa


La imatge interna

En una empresa la imatge que es dona als clients és molt important. A M2 pensem que contribueix a millorar-ne la credibilitat.
La racionalització dels espais millora les relacions que s'estableixen entre clients i personal.      


Comentaris