LLUMINOSITAT I CALIDESA

 La combinació de la fusta I el blanc sempre és un encert.Si t'agraden les cuines blanques però no vols caure en un minimalisme excessiu, sempre es pot compensar amb la fusta.
En aquesta reforma els mobles de baix són blancs amb tirador d'ungler, l'encimera de Krion blanc I els mobles de dalt de fusta.