PINTURA DECORATIVALa pintura decorativa és un recurs que ens ajuda a personalitzar un ambient. Els motius poden ser molt variats: vegetals, florals, sanefes, infantils  o com a la fotografia de dalt a la dreta: un rellotge.